1

Telefoongesprek

We starten met een verkennend telefoongesprek. U vertelt ons in hoofdlijnen om welk product het gaat dat u wilt laten produceren en welke onderdelen u reeds zelf heeft kunnen sourcen en welke onderdelen u door ons wilt laten produceren.

2

Persoonlijke afspraak

Wij komen graag bij u op locatie om kennis te maken met u en uw team en om uw producten nader te bespreken. Samen gaan we kijken op welke wijze TH Steelworks uw product zou kunnen produceren en wat daarvoor nodig is.

3

Tekeningenfase

De volgende stap is dat we van u de technisch tekeningen van u krijgen voor die onderdelen die u door ons wilt laten produceren. Zo kunnen we precies conform specificatie onze productielijn en de kwaliteitscontroles inrichten.

4

Pilot productierun

We starten met een pilot productierun van één of enkele exemplaren. Zo krijgen we praktisch inzicht in de eigenaardigheden en aandachtspunten bij het produceren van uw product. Ook optimaliseren we zodoende de productiestappen t.b.v. efficiëntie en kwaliteit.

5

Offertefase

Nadat we via de pilotfase een goed begrip hebben gekregen van het gebruik in uren en materialen per product, kunnen we u een gerichte calculatie maken en vervolgens een specifieke offerte uitbrengen op basis van de eerder met elkaar besproken aantallen en condities.

6

Productiefase

Na uw goedkeuring op de offerte, gaan we uw product opnemen in onze productielijnen. U kunt vervolgens aantallen aan ons doorgeven, waarna wij deze gaan produceren en aan u gaan opleveren voor verdere verwerking binnen uw eigen processen.